Адрес:
Республика Тыва,
Улуг-Хемский кожуун,
г.Шагонар, ул. Октябрьская, 46.
Телефоны:
Приемная: 8(394-36)2-11-75 (с 8:30 по 17:00)
Скорая помощь: 8(394-36)2-11-29, 8-923-380-0103 (круглосуточно)
Регистратура: взрослая; 8-923-380-0109 (с 8:30 по 16:42) 
        детская; 8-923-380-0108 (с 8:30 по 16:42).

 Запись на приём 

 

Международный день без табака

31 мая 2018 г.

Май 31-де таакпылаар чорукка удур демисел хүнүнде кожууннуң төп эмнелгезиниң эмчилери «Хостуг тын» деп акцияны Шагаан-Арыгның төвүнге организастап эрттирген. Тааккпылаар кижилерни кыйгырып, чыглып келген бичии уругларга таакпының хоразының дугайында тайылбыр ажылын чоруткан. Таакпылаар эр, херээжен кижилерниң ханының базыышкынын хынап, өкпезин спирометр-биле хынаан. Таакпылаар кижилерниң өкпези бичиилей берген болур, спорт-биле холбаалыг кижилерниң өкпези улуг болур, ынчангаш спирометрге үрүптерге өкпезиниң байдалы көстүп келир. 
«Кадыыңны төндүр тыртып алба! Таакпың окта!» деп бижиктиг саазын хааржакче таакпылаар кижилер таакпызын киир октаптарга, таакпы орнунга чигир-чимисти берип турганнар. Өкпеге, тынышка эки болур шар үрдүрер мөөрейни эрттирип, тиилээн киржикчилерни чимистер-биле шаңнаан. 

Россияда 40 миллион кижи таакпылап турар, оларның 63 хуузу эр хиндиктиг, 15 хуузу херээженнер. Чылдың-на 1,5 - 2 хуу таакпылаар кижилер немежип турар. Таакпылааш чүрек аарыгларындан аарып турар эр кижилер 40 хуу чедип турар. 
Таакпылаар кижиниң назыны 19-23 чыл хире кызырлып турар. Бүгү делегейниң кадык-камгалал яамызының сан-чурагайы-биле чылдың-на делегейде 5 миллион кижи таакпының салдарындан өлүп турар. Ол дээрге-ле таакпының организмге хора чедирип, аңгы-аңгы аарыглардан чок болурунче чыгап келгени ол. 

Таакпыдан кандыг аарыглар тыптырыл? 
</div>
  </div>
  <div class=

Наверх