Прием граждан по личным вопросам: 
Главный врач: вторник 14.00 - 16.00
Зам. по поликлинике: понедельник 14.00-16.00
Зам. по лечебной работе: среда 14.00-16.00
Зам. по КЭР: четверг 14.00-16.00
Зам. по ОМР: пятница 14.00-16.00 
Зам. по МиД: вторник 14.00ч.-16.00
 

График работы
приемной главного врача: ПН-ЧТ 8.30-16.50
                                                          ПТ 8.30-15.50:       тел: 8(394-36)2-11-75
Скорая помощь: 8(394-36)2-11-29, 8-923-380-0103 (круглосуточно)
График работы
регистратуры: взрослая; ПН-ЧТ 8.30-16.42 ПТ 8.30-15.42 тел: 8-923-380-0109

детская;  ПН-ЧТ 8.30-16.42 ПТ 8.30-15.42 тел: 8-923-380-0108

 

Поиск по сайту:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ - КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЛАРИСА ЫВЫЕВНА КУУЛАР
Напишите свой отзыв, жалобу или предложение
главному врачу Написать главному врачу 
И вам обязательно ответят!
Адрес:

Полное наименование учреждения: Госдуарственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана" (ГБУЗ РТ "УЛУГ-ХЕМСКИЙ ММЦ им. А.Т. Балгана")"

г. Шагонар, ул. Октябрьская, 46

Телефон

8 (394-36) 2-11-75

Факс 8 (394-36) 2-11-75

Эл. почта ulughemckb@rtyva.ru

Международный день без табака

31 мая 2018 г.

Май 31-де таакпылаар чорукка удур демисел хүнүнде кожууннуң төп эмнелгезиниң эмчилери «Хостуг тын» деп акцияны Шагаан-Арыгның төвүнге организастап эрттирген. Тааккпылаар кижилерни кыйгырып, чыглып келген бичии уругларга таакпының хоразының дугайында тайылбыр ажылын чоруткан. Таакпылаар эр, херээжен кижилерниң ханының базыышкынын хынап, өкпезин спирометр-биле хынаан. Таакпылаар кижилерниң өкпези бичиилей берген болур, спорт-биле холбаалыг кижилерниң өкпези улуг болур, ынчангаш спирометрге үрүптерге өкпезиниң байдалы көстүп келир. 
«Кадыыңны төндүр тыртып алба! Таакпың окта!» деп бижиктиг саазын хааржакче таакпылаар кижилер таакпызын киир октаптарга, таакпы орнунга чигир-чимисти берип турганнар. Өкпеге, тынышка эки болур шар үрдүрер мөөрейни эрттирип, тиилээн киржикчилерни чимистер-биле шаңнаан. 

Россияда 40 миллион кижи таакпылап турар, оларның 63 хуузу эр хиндиктиг, 15 хуузу херээженнер. Чылдың-на 1,5 - 2 хуу таакпылаар кижилер немежип турар. Таакпылааш чүрек аарыгларындан аарып турар эр кижилер 40 хуу чедип турар. 
Таакпылаар кижиниң назыны 19-23 чыл хире кызырлып турар. Бүгү делегейниң кадык-камгалал яамызының сан-чурагайы-биле чылдың-на делегейде 5 миллион кижи таакпының салдарындан өлүп турар. Ол дээрге-ле таакпының организмге хора чедирип, аңгы-аңгы аарыглардан чок болурунче чыгап келгени ол. 

Таакпыдан кандыг аарыглар тыптырыл? 
</div>
    </div>
    <div class=

Наверх