Прием граждан по личным вопросам: 
Главный врач: вторник 14.00 - 16.00
Зам. по поликлинике: понедельник 14.00-16.00
Зам. по лечебной работе: среда 14.00-16.00
Зам. по КЭР: четверг 14.00-16.00
Зам. по ОМР: пятница 14.00-16.00 
Зам. по МиД: вторник 14.00ч.-16.00
 

График работы
приемной главного врача: ПН-ЧТ 8.30-16.50
                                                          ПТ 8.30-15.50:       тел: 8(394-36)2-11-75
Скорая помощь: 8(394-36)2-11-29, 8-923-380-0103 (круглосуточно)
График работы
регистратуры: взрослая; ПН-ЧТ 8.30-16.42 ПТ 8.30-15.42 тел: 8-923-380-0109

детская;  ПН-ЧТ 8.30-16.42 ПТ 8.30-15.42 тел: 8-923-380-0108

 

Поиск по сайту:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ - КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЛАРИСА ЫВЫЕВНА КУУЛАР
Напишите свой отзыв, жалобу или предложение
главному врачу Написать главному врачу 
И вам обязательно ответят!
Адрес:

Полное наименование учреждения: Госдуарственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва "Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр им. А.Т. Балгана" (ГБУЗ РТ "УЛУГ-ХЕМСКИЙ ММЦ им. А.Т. Балгана")"

г. Шагонар, ул. Октябрьская, 46

Телефон

8 (394-36) 2-11-75

Факс 8 (394-36) 2-11-75

Эл. почта ulughemckb@rtyva.ru

КАДЫК КАМГАЛАЛЫНЫҢ ТЕРГИИНИ

20 апреля 2024 г.

Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң фтизиатр эмчизи Анастасия Малесковна Шангыш-оол 1975 чылда Красноярскиниң күрүнениң медицина институдун дооскаш, республиканың өкпе аарыглар диспансеринге интернатуразын эрттирген. Интернатура соонда хуваалда езугаар Анастасия Малесковна Улуг-Хем кожууннуң Чаа-Хөл эмнелгезинге фтизиатр эмчи болуп ажылдап эгелээн. Ол үеден эгелээш 42 чылдарның дургузунда үзүктел чок чоннуң амыр кадыы дээш фтизиатр эмчи болуп ажылдап, эмчи кадрларның чедишпези-биле улуг эмчиниң оралакчызының хүлээлгезин 1981 чылга чедир катай хаара күүседип келген. 1981 чылда кожууннуң фтизиатр эмчизи кылдыр ажылдай берген.
1991 чылда төп эмнелгеге 25 оруннуг туберкулез эмнээр салбырны ажыткан соонда, 18 хардан өрү назылыг ажык хевирниң өкпе аарыг кижилерин эмнээр стационар салбырны база эргелекчилеп эгелээн.
Анастасия Малесковна фтизиатрияның, клиниктиг эмнээшкинниң билиглерин кончуг эки билир, шыырак билиглиг эмчи. Чылдар аайы-биле ол доктаамал билиин бедидип, өөредилгени эртип ап турган. Профессионал билиин бедидери-биле 1977 чылда Новокузнецкиниң эмчилер билиин бедидер институдунга 6 айның өөредилгезинден эгелээн. Ооң соонда чылдарда Ленинградтың 3 айның, Запорожьениң база 3 айның Москваның 1ай чартык өөредилгезин, Новосибирскиниң база Новокузнецкиниң туберкулез талазы-биле эртем-шинчилел институттарынга билиин бедидип, өөредилгени эрткен. Ол республиканың мурнундан делегация кежигүнү болуп Москвага фтизиатрлар съездизинге киришкен. Санитар- эпидемиологтуг хайгаарал органы-биле харылзаалыг ажылдап, туберкулезту эрте илереткеш, аарыгның когун үзе эмнээринче кол угланыышкынны салып, туберкулезка удур профилактиктиг ажылдарны чорудуп, туберкулезтуң өөскээн өзээн илередир ажылдарны доктаамал чорудуп келген. Ооң билдилиг удуртуп келген ажылының түңнелинде, хөрек шинчилгезин 95 хуу чурттакчылар эртип ап турар апарган. Бичии уругларның шинчилгезин 97 хуу күүседип келген. Бо көргүзүг бүдүн Россияда 87-88 хуу күүсеттинип турар.
Анастасия Малесковнаның ажылын үнелеп, "Россия Федерациязының кадык камгалалының тергиини" атты тывыскан.
Анастасия Малесковнаның бөгүн төрүттүнген хүнү. Юбилейин таварыштыр эживиске амыр-кадыкты, өөрүшкү-маңнайны, узун назынны чүрээвистиң ханызындан күзедивис.
Эмнелгениң хоочуннарындан

Наверх